content.php

 Conversie verhogen

Website optimalisatie

Het optimaliseren van uw website is erg belangrijk. Niet alleen voor Google maar ook voor de gebruiker.

Hoe gaan we te werk?

We optimaliseren de website voor Google zodat deze voldoet aan de standaardeisen zodat dit niet in de weg kan komen te staan voor het organische verkeer uit de zoekresultaten. Denk dan aan de juiste opmaak, de leesbaarheid en snelheid van de pagina’s.

Naast het optimaliseren voor Google is het ook belangrijk dat we de gebruiker een goede user experience bieden zodat de gebruiker langer op de website blijft en vindt waarnaar hij op zoek is.

Wat krijgt u?

Rapportage van de verbeterpunten. Hierna gaan we aan de slag om de website te optimaliseren voor Google en de gebruiker. Uiteindelijk houdt u een geoptimaliseerde website over die voldoet aan alle eisen en de gebruiker in staat stelt makkelijker te vinden waarnaar hij op zoek was.

A/B testen

Dankzij de mogelijkheid van A/B testen kunnen verschillende varianten van een bepaalde pagina op het zelfde moment getest worden. Welke tekst/kleur/plaatsing converteert het beste? Na een A/B test kan er bepaald worden, na een vooraf bepaalde testperiode, welke variant het beste presteert. Hierdoor kan de conversie worden verhoogd doordat alleen de best presterende varianten definitief online geplaatst worden. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere conversie, een trouwere klantenkring en meer online verkopen.

Voorbeeld

  • Heeft de kleur van een afreken knop invloed heeft op de conversie van een website. Een groene knop wekt de intentie om door te gaan, terwijl een rode knop juist uitstraalt er niet op te klikken.
  • Heeft de plaatsing van een winkelwagen knop invloed heeft voor mobiele gebruikers? Testen dubbele plaatsing voor mobiele gebruikers.
  • Heeft de header op de checkout pagina een negatieve invloed op de conversie? Testen met en zonder header.

Hoe gaan we te werk?

Allereerst wordt de huidige situatie exact in kaart gebracht zodat we precies weten welk percentage van de gebruikers uiteindelijk het doel behalen. Het doel kan een inschrijving, een betaling of iets in die trant zijn. Het doel bepaalt u.

Nadat de situatie in kaart is gebracht gaan we aan de slag met een geoptimaliseerde variant van de pagina. Om deze variant te bepalen wordt de doelgroep en haar psychologie in overweging genomen. De test: 50% van de gebruikers krijgt variant A van de pagina te zien en de overige 50% krijgt variant B van de pagina te zien. Na een vooraf bepaalde testperiode worden beide varianten met elkaar vergeleken en wordt de best converterende variant geplaatst.

Wat krijgt u?

Na de testperiode plaatsen we, in overleg, de best presterende varianten. Dit zorgt uiteindelijk voor een hogere conversie van uw doelen.